Brandmeldinstallatie: levering, plaatsing, beheer & onderhoud

Een brandmeldinstallatie is een alarmsysteem, waarmee een brand zo vroeg mogelijk wordt ontdekt. Het bestaat uit een samenstel van onderdelen, waaronder rookmelders en handmelders. Zo kunnen snel de nodige maatregelen worden genomen. Er wordt bijvoorbeeld een ontruimingsalarm geactiveerd om mensen te evacueren, staldeuren worden automatisch opengezet of er wordt een blussysteem geactiveerd.

Pearl brandmeldcentrale

Een automatische brandmeldinstallatie laat de aanwezigen in een gebouw via optische en akoestische signalen weten dat het gebouw moet worden geëvacueerd in het geval van brand of een ander noodgeval. Ook kan de installatie een alarmering verzorgen bij een externe ontvanger, zoals de brandweer of particuliere alarmcentrale, en kan het systemen in werking stellen die de verspreiding van vuur en rook beperken of helpen voorkomen.

Een brandmeldinstallatie is een onmisbaar onderdeel binnen de brandbeveiliging van een groot pand. 
Een brandmeldinstallatie ontdekt een eventuele brand in een vroeg stadium, zodat iedereen in het pand op tijd gewaarschuwd kan worden.

brand2

VRAAG VRIJBLIJVEND EEN OFFERTE AAN

Alle voorzieningen binnen de brandmeldinstallatie worden automatisch geactiveerd, zodat alle medewerkers, bezoekers, klanten, leerlingen of cliënten het pand zo spoedig mogelijk kunnen verlaten.

Ontwikkelingen


Ons bedrijf volgt de ontwikkelingen op het gebied van branddetectie en brandpreventie op de voet. Samen met onze jarenlange expertise op het gebied van branddetectie, ontruimingsinstallaties en andere geïntegreerde systemen maakt dit dat wij een betrouwbare partij zijn. Wij werken samen met installateurs, branddetectiebedrijven en bouwbedrijven. Natuurlijk denken wij al graag in de ontwerpfase met de architect mee over een gedegen aanpak van de brandveiligheidssystemen. Geïntegreerd is er veel mogelijk en daarom zoeken wij met u naar een slimme inrichting van uw branddetectie installatie en alle gerelateerde communicatie- en beveiligingssystemen.