Het doel van certificering

Een brandbeveiligingssysteem wordt aangelegd om bepaalde doelstellingen te realiseren, zoals bijvoorbeeld het alarmeren van personen die in een gebouw
aanwezig zijn om een adequate ontruiming van het gebouw mogelijk te maken.

Als deze doelstellingen niet gehaald worden, omdat de installatie hiervoor niet geschikt is of niet goed functioneert, kan dit een aanzienlijk nadelig effect hebben op het veiligheidsniveau van een gebouw en zijn gebruikers.

Om inzichtelijk te maken of een brandbeveiligingssysteem geschikt is voor de doelstellingen waarvoor deze is aangelegd, wordt de installatie beoordeeld door een onafhankelijke ‘keurmeester’. Het proces van ‘keuren’ van de installatie en van de bijbehorende bouwkundige en organisatorische randvoorwaarden, inclusief regelmatig toezicht op de staat daarvan, wordt ‘certificeren’ genoemd.

Wat is een inspectiecertificaat?

Het Bouwbesluit geeft in bepaalde gevallen aan dat een brandbeveiligingssysteem voorzien moet zijn van een ‘inspectiecertificaat’. Dit certificaat is het eindproduct van een proces waarin een onafhankelijke en deskundige partij het brandbeveiligingssysteem heeft beoordeeld en geconcludeerd heeft dat het geschikt is voor het behalen van de doelstellingen waarvoor het is aangelegd. De beoordeling vindt plaats op de zogenaamde

‘BIO-aspecten’:         

> Bouwkunde
> Installatie
> Organisatie.

Bij deze beoordeling wordt niet alleen gekeken of de installatie aan de technische eisen voldoet (bijvoorbeeld of een rookmelder over het juiste
keurmerk beschikt), maar ook of de installatie adequaat beheerd wordt. In sommige situaties wordt ook naar de bouwkundige randvoorwaarden gekeken.

Veenendaal Beveiligingstechniek heeft ruime ervaring met het certificeren van brandbeveiligingsinstallaties. Neem contact op voor een afspraak om samen te werken naar een gecertificeerde veilige installatie voor uw pand!