Draadloos rookmelders koppelen middels NEN 2555

Het installeren van draadloze rookmelders die we koppelen conform de NEN 2555 is mogelijk bij Veenendaal Beveiligingstechniek. Wij leveren en installeren alle rookmelders middels deze norm. Voor vragen met betrekking tot de werkzaamheden van rookmelders, of technische vragen over de NEN 2555 neemt u vrijblijvend contact op met een van onze beveiligingsadviseurs, of klikt U hier voor het contactformulier. Een beller is sneller telefoon 0318-787290

Rookmelders conform NEN 2555

Rookmelders dienen geïnstalleerd en gemonteerd overeenkomstig de voorschriften van de fabrikant en conform de richtlijnen uit de NEN 2555:2008. Hier vindt u een beknopt overzicht en voorwaarden van de belangrijkste richtlijnen uit deze NEN 2555:2008. Raadpleeg bij twijfel of indien u advies wenst een specialist van
Veenendaal Beveiligingstechniek, wij werken landelijk en inventariseren vrijblijvend op uw gewenste locatie.

Primaire eisen

  • De rookmelders moeten voldoen aan de NEN-EN 14604
  • De werking van de rookmelders moet berusten op het optische meetprincipe
  • De rookmelder dient aangesloten te worden op het lichtnet
  • De rookmelder moet voorzien zijn van een secundaire energievoorziening
  • De rookmelder koppelbaar te zijn, dit mag RF maar ook met een koppelbare signaaldraad
  • Rookmelders dienen geïnstalleerd conform de richtlijnen uit de NEN 2555:2008
  • Verblijfsruimte en vluchtroute moet het minimale geluidsniveau van 65 dB behalen
  • Slaapkamers moet het minimale geluidsniveau van 75 dB behalen
  • Tevens zijn er gelijkwaardige oplossingen mogelijk

Omvang van de bewaking

Een verblijfsruimte mag alleen ontvlucht worden door een ruimte die minimaal beveiligd is met een rookmelder. Bij het ontvluchten van een verblijfsruimte, moet iedere ruimte die onderdeel is van de vluchtroute voorzien zijn van een NEN 2555 rookmelder. Indien de ruimte bestaat uit meerdere bouwlagen of verdiepingen, moet op elke verdieping laag tenminste een rookmelder zijn aangebracht.

Locatie en plaatsing rookmelders volgens de NEN 2555

Rookmelders dienen bij voorkeur in het midden van de ruimte aan het plafond te zijn aangebracht. De afstand van een rookmelder tot een wand moet 0,5 meter zijn. Indien de ruimte smaller is dan 1 meter, dan mag de afstand kleiner zijn, echter nooit kleiner dan 0,1 meter. Indien zich aan het plafond obstakels bevinden, die meer uitsteken dan 0,1 meter ten opzichte van het plafond of bevestiging oppervlak van de melder, dienen deze gezien te worden als wanden.

Afstand tussen rookmelders en plafond

Afhankelijk van de hoogte van de ruimte en de dakhelling dienen rookmelders op enige afstand tot het plafond gemonteerd te worden. In geval van speciale dakconstructies (sheddaken, zaagtanddaken) gelden aanvullende projectteringseisen. Raadpleeg een specialist van
Veenendaal Beveiligingstechniek indien bovenstaande zich voordoet en u advies wenst m.b.t. de projectering NEN 2555.