NEN 2535 en NEN 2654

NEN is een afkorting voor Nederlandse Norm. Deze normen worden uitgegeven door de Stichting Koninklijk Nederlands Normalisatie Instituut. Deze beheert ruim 34.000 normen. Dit zijn de in Nederland aanvaarde internationale (ISO, IEC), Europese (EN) en nationale normen (NEN).

NEN 2535

NEN 2535 bevat regels voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van het te installeren brandmeldsysteem.

NEN 2575

Geeft eisen voor het ontwerp, de uitvoering, de compatibiliteit en de kwaliteit van ontruimingsalarminstallaties die in eerste instantie bedoeld zijn om bij brand en andere noodsituaties een snelle en ordelijke personele ontruiming binnen of buiten een gebouw te bewerkstelligen.

NEN 2654

NEN 2654 gaat over het beheer, de controle en het onderhoud van brandmeldinstallaties. Deze zijn specifiek gericht op de aanwijzingen en eisen die aangehouden moeten worden. NEN 2654 bestaat uit drie onderdelen:

  • NEN 2654-1 voor brandmeldinstallaties,
  • NEN 2654-2 voor ontruimingsinstallaties
  • NEN 2654-3 voor rookbeheersingssystemen.

Neem contact op

Heeft u verder vragen over de NEN Normen of heeft u vragen over wat wij voor u kunnen betekenen? Neem gerust contact op.