Wat is een PvE?

Wat is een PvE? Het PvE (programma van Eisen) is een uitgangspunt document waarin alle voorwaarden worden opgesteld waaraan de brandmeldinstallatie en/of de ontruimingsinstallatie moet voldoen. In een PvE wordt vastgelegd welk type installatie u krijgt. Het vormt de basis voor een brandmeldinstallatie (BMI) en/of ontruimingsinstallatie (OAI). Op verschillende onderdelen wordt aangegeven hoe de installatie wordt opgebouwd, door wie en conform welke regels.

Het Programma van Eisen (PvE) vormt de basis voor een brandmeldinstallatie (BMI) en ontruimingsinstallatie (OAI). Veenendaal Beveiligingstechniek heeft op gebied van het opstellen van een PvE ruime ervaring met diverse opdrachtgevers en projecten. Ons streven is een sluitend PvE dat rekening houdt met alle eisende partijen en gebruikers van de installatie.

Door te kiezen voor Veenendaal Beveiligingstechniek als uw partner, bent u verzekerd van een samenwerking met een bedrijf dat volgens de laatste NEN NORM werkt op het gebied van brandveiligheid. U kunt rekenen op een onafhankelijk advies voor een soepele realisatie van uw project.

Wilt u een PvE voor uw brandmeldinstallatie?
VEB erkend beveiligingsbedrijf

Maak een afspraak met Veenendaal Beveiligingstechiek en u bent ervan verzekerd dat uw brandmeldinstallaties voldoen aan de richtlijnen. U kunt een afspraak maken door het contactformulier in te vullen of te bellen naar: 0318-787290