Familienaam:
ATS Classic
Centrale:
ATSX001
Merk:
GE Interlogix – Aritech
Productiejaren:
2000 tot 2019 (Juni)
Supportjaar:
Tot heden
GPRS Oplossing:
Middels ATS7320
IP Oplossing:
Middels ATS1801 en ATS1809

INSCHAKELEN VAN ATS1110-ATS1115

Stap 1: Voordat u begint dient op het display te staan:

16:54 12/04/2004 of naam bedrijf
Code:

Stap 2: Voer uw PIN-code in.

Stap 3: Druk op [ON].

Stap 4: Het resultaat van stap 3 hangt ervan af of het systeem:

– geprogrammeerd is voor het weergeven van de gebieden welke aan uw PIN-code zijn

toegewezen.

– in te schakelen gebieden heeft met de normale status.

Indien de aan uw PIN-code toegewezen gebieden worden weergegeven, zullen alle daarvan uitgeschakelde gebieden in de lijst komen.

Bijv.:

0-Alle 1, Kantoor 2, Directie 3, Werkplaats

Geef gebied:

Stap 5: U heeft vier opties:

1. Inschakelen van alle gebieden.

Druk op 0 en dan [ENTER]. Alle gebieden worden tegelijk ingeschakeld; terugkeer naar het oorspronkelijke display.

2.Inschakelen van afzonderlijke gebieden.

Voer een gebiednummer in en druk dan op [ENTER]. Na voltooiing inschakeling: druk dan weer op [ENTER].

Geselecteerde gebieden worden ingeschakeld. Als er meer uitgeschakelde gebieden zijn, dan worden deze getoond.

3. Annuleren

Druk op [CLEAR]. Dit display wordt verlaten; terugkeer naar het oorspronkelijke display. Reeds ingeschakelde gebieden blijven ingeschakeld.

4. Meer gebieden weergeven

Druk op [NEXT].

Toon het volgende uitgeschakelde gebied in de lijst. U kunt een gebied selecteren voor inschakeling, of doorgaan door op [NEXT] te drukken.

Stap 6: De LED’s van de gebieden lichten op wanneer de inschakelprocedure succesvol is verlopen


OVERBRUGGEN VAN ATS1110-ATS1115

Stap 1: Roep menu-optie 10 op.

Wat er getoond wordt, hangt af van de aanwezigheid van verstoorde ingangen:

Geen verstoorde ingangen

Alle ingangen zijn veilig
Overbrug:

Wel verstoorde ingangen

Verstoorde ingangen worden of met één tegelijk, of als een reeks van nummers weergegeven:

Verstoord in 4, PIR directie
Overbrug:

of

Verstoord in 1, 2, 4.
Overbrug:

Stap 2: Vanaf dit display heeft u de volgende mogelijkheden:

Overbruggen van de geselecteerde ingang

Toets het ingangsnummer in en dan [ENTER] De geselecteerde ingang wordt overbrugd (waardoor deze van het display verdwijnt en vervangen wordt door de volgende verstoorde ingang in de lijst).

Het overzicht van verstoorde ingangen verversen

Druk op [NEXT] Het overzicht van eventuele verstoorde ingangen wordt ververst.

Verlaten

Druk op [ENTER]. De menu-optie wordt verlaten.

OVERBRUGGING OPHEFFEN

Stap 1: Roep menu-optie 11 op.

Wat er getoond wordt, hangt af van de aanwezigheid van verstoorde ingangen:


Geen overbrugde ingangen

Geen ingangen overbrugd.
Uit overbrg:

Wel verstoorde ingangen

Verstoorde ingangen worden of met één tegelijk, of als een

reeks van nummers weergegeven:

Overbrugd 4, Actief infrarood
Achterzijd Uit overbrg:

of

Overbrugd 1, v2, 4.
Uit overbrg:

Stap 2: Vanaf dit display heeft u de volgende mogelijkheden:

 

Opheffen overbrugging van de geselecteerde ingang

Toets het ingangsnummer in en dan [ENTER]
De overbrugging van de geselecteerde ingang is opgeheven (waardoor deze van het display verdwijnt en vervangen wordt door de volgende overbrugde ingang in de lijst).

 

Het overzicht van verstoorde ingangen verversen

Druk op [NEXT]
Het overzicht van eventuele verstoorde ingangen wordt ververst.

Verlaten

Druk op [ENTER].
De menu-optie wordt verlaten.

VOEDINGSFOUT BIJ ATS1110-ATS1115

Herstellen van een ingang in alarm
– De rode LED van het betreffende gebied knippert op het bediendeel.
– De sirenes zijn (indien geprogrammeerd) actief,
– Wanneer er een alarm is, verdwijnt de tekst “Er zijn geen alarmen in dit gebied” of de
tijd/datum van het display. In plaats daarvan ziet u:
Alarm in 1, Entree
Code:
Ingangen waarbij een sabotage-alarm gegenereerd is, worden getoond met een T voor hun ingangsnummer.

Herstellen van een ingang in alarm

Stap 1: Voer uw PIN-code in.

Stap 2: Druk op [OFF].
Het display toont:

0- Alle 1, Gebied één 2, Gebied twee, 3, Geb>
Geef gebied:

Stap 3:
 Voer het gebiedsnummer in van de ingang met het alarm (knipperend LED) en druk op [ENTER]. Het display toont:

Er zijn geen alarmen in dit gebied
Code:
Stap 4: Stel vast waar het alarm is gegenereerd door de alarmgebeurtenissen historie te bekijken (scroll verder naar beneden).

Stap 5: Verhelp het probleem.

ALARMHISTORIE

Deze lijst geeft snel een overzicht van de alarmhistorie. Hierin kunt u snel en gemakkelijk zien waar alarmen zijn opgetreden. Deze informatie is nuttig wanneer u een alarm heeft hersteld zonder eerst de oorzaak ervan te hebben nagegaan.

Opvragen overzicht van alarmgebeurtenissen

Stap 1: Voordat u begint dient op het display te staan:

14:10 11/01/2005
Code:

Stap 2: Druk twee maal op [ENTER]. Uw hoeft uw PIN-code niet in te voeren.

Het display toont de volgende details van elk alarm (het meest recente wordt het eerst getoond):

– Het tijdstip van het alarm in uren en minuten – HH:MM.
– De datum van het alarm in dagen en maanden – DD:MM.
– Het type en de lokatie van het alarm.

Bijv.:
*13:23 31/10 LOKAAL ALARM ingang 1 Nood >
1-Scan, 0-Einde

Terug scrollen

Druk op [ENTER].

Eén stap terug door de alarmhistorie

Vooruit scrollen

Druk op [NEXT].

Een stap vooruit door de alarmhistorie

Verlaten

Druk op 0.

Het historie overzicht wordt verlaten; terugkeer naar het
oorspronkelijke display.

De volledige beschrijving van de gebeurtenis bekijken

Druk op 1.

Bekijk alle details van deze gebeurtenis.

PINCODE WIJZIGEN BIJ EEN ATS1110-ATS1115

Stap 1: Druk op [MENU*].

Het display toont:
Geef code voor MENU
Code:

Stap 2: Toets uw PIN-code in en dan [ENTER].

Het display toont:
0-Einde, ENTER-Omlaag *-Omhoog
0-Einde, Menu:

Stap 3: Roep menu-optie 14 op.

Afhankelijk van de beveiligingsinstellingen van het systeem wordt één van onderstaande displays getoond:

PIN Code:
Code: 1234

of

PIN codes worden niet weergegeven
Code:

Stap 4: Indien de code zichtbaar is

U kunt een nieuwe PIN-code ingeven gevolgd door [ENTER] (de nieuwe code wordt getoond op de bovenste regel). U kunt uw PIN-code nogmaals wijzigen of druk op [ENTER] om terug te keren naar het menu .

Stap 5: Indien de code niet zichtbaar is

U kunt een nieuwe PIN-code ingeven gevolgd door [ENTER] (Het *- teken wordt alleen getoond). Het display toont:

Bevestig PIN Code:
Code:

Stap 6: Voer de PIN-code nogmaals in

Gevolgd door [ENTER].

Het display toont:
PIN codes worden niet weergegeven
Code:

U kunt uw PIN-code nogmaals wijzigen of druk op [ENTER] om terug te keren naar het menu