Controle en onderhoud Brandslanghaspels

Brandslanghaspels dienen regelmatig gecontroleerd (gekeurd) te worden. Deze controle van de brandslanghaspels is vastgelegd in de NEN 671-3. In deze norm worden de desbetreffende onderhoudsprocedures en de werkzaamheden m.b.t. brandslanghaspels gedetailleerd beschreven.

REOB gediplomeerd

Veenendaal Beveiligingstechniek en partners zijn onder andere gespecialiseerd in het onderhoud en de controles van brandslanghaspels. In de NEN 671-3 wordt onder andere aangegeven dat de onderhoudsprocedures en de werkzaamheden verricht dienen te worden door REOB-gediplomeerde deskundigen (Regeling voor de Erkenning van Onderhoudsbedrijven Kleine Blusmiddelen). Al onze medewerkers zijn in het bezit van het diploma REOB. Hiermee heeft u direct de garantie voor de kwaliteit, die u van ons mag verwachten.

Hieronder staan globaal de stappen beschreven voor het onderhoud van de brandslanghaspel:

Inspectie brandslanghaspel

Jaarlijks onderhoud door een REOB monteur.

Hierbij wordt o.a. bekeken of de haspel:

 • op de juiste locatie is aangebracht (een recente verbouwing kan hierbij van invloed zijn);
 • toegankelijkheid (zonder obstakels) en duidelijk zichtbaar is;
 • deugdelijk aan de muur gemonteerd zit;
 • voorzien is van een leesbare gebruiksaanwijzing;
 • de juiste lengte heeft, de haspel dient hiertoe volledig te worden afgerold;
 • geen zichtbare beschadigingen, corrosie (roestvorming) of lekkages vertoont;
 • voldoende opbrengst heeft.

Afpersen na 5 jaar

 • om de 5 jaar dient de brandslanghaspel beproefd te worden, dit houdt in dat de slang afgeperst wordt met de maximaal toelaatbare werkdruk. De slang hoeft hiervoor niet losgekoppeld te worden van de haspel. Dit interval mag worden verkort mocht er enige twijfel zijn over de toestand van de slang. Denk hierbij aan uitdrogen of scheurtjes, uiteraard kan dit ook reden zijn om meteen tot vervangen van de slang over te gaan.

Voordelen jaarlijkse controle brandslanghaspels

Met de jaarlijkse controle (keuren) van uw brandslanghaspels door Veenendaal Beveiligingstechniek heeft u een aantal belangrijke voordelen:

 • u voldoet aan alle wettelijke eisen;
 • u geeft aan dat u een duidelijk veiligheidsbeleid heeft;
 • u kunt meerdere controles tegelijkertijd laten uitvoeren;
 • de brandslanghaspels zijn gebruiksklaar;
 • u grijpt niet naar een defecte brandslanghaspel;
 • u kan letsel aan mens en dier alsmede materiële schade voorkomen of beperken.

Brandslanghaspel nodig?

Indien u brandslanghaspels nodig heeft of u wilt uw bestaande brandslanghaspels vervangen, dan bent u bij VBT aan het juiste adres.

Onderhoudsovereenkomst

Jaarlijkse controle van uw brandslanghaspels op basis van een onderhoudsovereenkomst in combinatie met andere controles en keuringen, van bijvoorbeeld de brandblussers en/of brandmeldinstallatie, is bij ons mogelijk.

Efficiënt en effectief

Vanzelfsprekend geldt hierbij een prijsvoordeel, naast het feit dat het bedrijf in één keer het aantal wettelijke controles en keuring laat verrichten, welke efficiënt (weinig oponthoud van werkzaamheden) en ook erg effectief is (één aanspreekpunt voor al uw wettelijke controles en keuringen).