Beheerder BMI (Brandmeldinstallatie) – Beheer BMI – Opgeleid Persoon – (NEN2654) Al vanaf €1,00 per dag voeren wij uw maandelijkse controle uit! Neem contact met ons op voor een scherpe offerte!

Maandelijkse Controle brandmeldinstallatie

Om ervoor te zorgen dat de brandmeldinstallatie goed blijft functioneren, is periodieke controle en onderhoud heel belangrijk.
Wat wordt er tijdens de maandelijkse controle door een beheerder brandmeldinstallatie uitgevoerd?

Een beheerder brandmeldinstallatie voert verschillende controles voor de brandmeldinstallatie uit. De omvang van de controle en de frequentie van de controle wordt door een beheerder brandmeldinstallatie of de verantwoordelijke bepaald.

Een brandmeldinstallatie moet in de regel maandelijks worden gecontroleerd. De controle bestaat onder andere uit:

 1. een visuele controle van de brandmeldcentrale/het brandweerpaneel en de nevenpanelen:
 2. de goede werking van de optische indicatoren;
 3. de doormeldfunctie (E) van de brandmeldinstallatie bij brand. Dit wordt getest door een brandmelder in alarm te brengen.
  Na overleg met de brandmeldpost/Regionale Alarmcentrale van de brandweer/Particuliere Alarmcentrale:
 4. wordt de brandmelding goed ontvangen door de brandmeldpost?

De controle op de correcte ontvangst van de brandmelding mag alleen worden uitgevoerd voor zover dit niet in strijd is met de voorschriften van de bevoegde autoriteit:

 1. de doormeldfunctie (J) voor storingen, door bijvoorbeeld de primaire energievoorziening te onderbreken;
 2. het juiste ontvangst van de storingsmelding.

Controle brandmeldinstallatie –4&8 maandelijkse controle na oplevering

Vier en acht maanden na oplevering moet er naast de periodieke (maandelijkse) controle en onderhoud, de volgende controle worden uitgevoerd aan de brandmeldinstallatie.

 1. Visuele controle:
 2. zijn de handbrandmelders goed bereikbaar
 3. functioneren alle brandmelders naar behoren?
 4. Hebben er veranderingen plaatsgevonden in het gebruik van de ruimte, de inrichting, het ventilatiesysteem of de bouwconstructie?
 5. Voldoet het alarm organisatieplan nog aan de huidige voorzieningen?
 6. Komen de bedieningsvoorschriften, installatieplattegronden, blokschema’s, functiematrixen en dergelijke overeen met de werkelijke situatie?
 7. Werkt de meldfunctie van alle meldergroepen volgens de NEN2654-1?
 8. Bevinden de rookmelders en thermische melders visueel – horizontaal en verticaal gemeten –  niet dichter dan 0,3 meter in de buurt van inventarisgoederen (stellingen en dergelijke)?
  (Dit geldt niet wanneer rookmelders en thermische melders onder verhoogde vloeren of boven verlaagde plafonds zijn aangebracht.)


Rapportage in het logboek
Zijn de controles aan de brandmeldinstallatie(s) uitgevoerd? Dan worden de resultaten in een rapport vastgelegd en het logboek van de brandmeldinstallatie ingevuld.
Zijn er afwijkingen of storingen aan de brandmeldinstallatie? Storingen die niet door een Opgeleid Persoon kunnen worden verholpen, worden direct aan de onderhouder gemeld. De storingen of afwijkingen moeten binnen de gestelde tijd opgelost worden.(4/8) maandelijkse controles aan uw brandmeldinstallatie uitbesteden?


Neem vandaag nog contact op met Veenendaal Beveiligingstechniek via het contactformulier. U ontvangt op werkdagen binnen 24 uur een reactie.

Rhenen, Elst(UT), Wageningen, Utrecht, Ede, Veenendaal, Kesteren, Opheusden, Amerongen, Leersum, Scherpenzeel, Bennekom, De Klomp, Lienden, Dodewaard, Ochten, Renkum, Arnhem, Dorwerth, Tiel. werkgebied: maandelijks beheer van uw brandmeldinstallatie