Een betrouwbare doormelding naar de brandweer?

Geregeld van A tot Z door Veenendaal Beveiligingstechniek!

Wij ont zorgen u in het regelen van de doormelding rechtstreeks naar de brandweer. Neem contact met ons op voor de tarieven!

Verplicht of vrijwillig?

Goed om te weten

  • Is aansluiten op OMS voor mij wettelijk verplicht?

    Voor een aantal gebouwfuncties is het wettelijk verplicht om een (automatische) melding van een gedetecteerde brand rechtstreeks door te melden naar de meldkamer van de brandweer. De wettelijke plicht tot rechtstreeks doormelden is bijvoorbeeld van toepassing indien in het gebouw personen verblijven die bij een brand hulp nodig hebben om zich in veiligheid te brengen of wanneer er sprake is van een verhoogd risico op een onbeheersbaar grote brand of brand met gevaarlijke stoffen.

    Uit bijlage 1 van het Bouwbesluit 2012 kun je afleiden of jouw gebouw een wettelijk verplichte doormelding dient te hebben.

    Wanneer je níet verplicht bent tot een rechtstreekse doormelding van een (automatisch) gedetecteerde brand, kun je kiezen voor het vrijwillig doormelden naar een Particuliere Alarm Centrale (PAC).

    In uitzonderlijke gevallen en na toestemming van de brandweer en de meldkamer mag een ‘vrijwillige’ installatie worden aangesloten op de meldkamer. De brandmeldinstallatie en de OMS-aansluiting op de meldkamer moeten dan aan dezelfde eisen voldoen die gelden worden aan een ‘verplichte’ doormelding.