In het kort:

Particuliere alarmcentrales ontvangen alarmsignalen van alarmsystemen van organisaties en particulieren. Zo zorgen voor een opvolging van het signaal door bijvoorbeeld surveillancewagens uit te sturen of het signaal door te geven aan hulpdiensten.
Particuliere alarmcentrales houden 24 uur per dag toezicht. Signalen die binnenkomen worden geregistreerd en – indien nodig – opgevolgd door het inschakelen van veiligheidsdiensten, brandweer of politie of het inseinen van de eigenaar van de locatie. Door deze combinatie van signaleren, registratie en opvolging is er continu toezicht.

Meldkamerservice Veenendaal Beveiliging

Wat is het nut van de meldkamer?

Wat als u een alarmsysteem heeft en er is geen opvolging naar een (PAC) particuliere alarmcentrale. Als u bent aangesloten op de meldkamer bent u 24/7 verzekerd bent van een doeltreffende opvolging. Bij iedere storing, melding, IP uitval , ETC wordt er een melding gegenereerd naar de meldkamer. Aan de hand van de meldingen die binnen komen, zal er (indien nodig) direct actie worden ondernomen. De sleutelhouder, brandweer of politie zal worden ingeschakeld.

Een gecertificeerde meldkamer

Veenendaal Beveiligingstechniek werkt alleen maar samen met gecertificeerde meldkamers. De kwaliteitscriteria, en daarmee het gecertificeerd moeten zijn als PAC, dienen als basis voor het verlenen van een vergunning door de minister van Veiligheid en Justitie aan een particuliere alarmcentrale op grond van de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr). De Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Rpbr) waarborgt de betrouwbaarheid en bekwaamheid van particuliere beveiligingsbedrijven en recherchebureaus.

Welke doormeldmethodes worden er gebruikt

Vanaf 2019 vervalt de optie ISDN. De meeste alarmsystemen worden (of zijn) daarom aangesloten via het internet en melden door via IP. In het verleden vond de doormelding vaak plaats via de analoge telefoonlijn. Op dit moment wordt door KPN de beheerder van dit net, de analoge lijnen steeds meer opgeheven. Dit omdat er beteren systemen beschikbaar zijn waardoor de telefoonkabel overbodig is geworden. Een bijkomende voordeel van uw doormelding over te zetten naar IP is: dat u uw systeem volledig kunt beheren met de alarm app via uw smartphone!


Ook overstappen op IP? Neem contact op met Veenendaal Beveiliginstechniek voor meer informatie!