Familienaam:
ATS Advanced
Centrale:
ATSX000A en ATSX500A-IP
Merk:
Aritech
Productiejaren:
2009 tot heden
Supportjaar:
tot heden

VEELGESTELDE VRAGEN OVER ATS ADVANCED

IN- EN UITSCHAKELEN VAN EEN ATS1135 of ATS 1115?

Inschakelen kan op 2 manieren, te weten:

  1. Volledig (niemand meer thuis, alle detectie punten zullen actief worden gezet.)
  2. Gedeeltelijk (Personen nog in huis, alleen geprogrammeerde thuis zones worden actief gezet.)

 

Volledige inschakeling

– Geef uw code en druk op de toets  

(afhankelijk van de instelling kunt u ook met deze toets inschakelen zonder code)

Of: houd uw tag voor het bedienpaneel, het systeem schakelt in.

Gedeeltelijke inschakeling
– Geef uw code en druk op de toets 

(afhankelijk van de instelling kunt u ook met deze toets inschakelen zonder code)

UITSCHAKELEN VAN EEN ATS ADVANCED?

 

Uitschakelen van het alarmsysteem is bij gedeeltelijk en totaal ingeschakeld systeem hetzelfde:

– Geef uw code en druk op de toets 

Of: houd uw tag voor het bedienpaneel, het systeem schakelt uit. Uitschakelen bij/na een alarm gaat op dezelfde wijze. De sirene stopt.

Afhankelijk van de instellingen kan het zijn dat de alarmen nog moeten worden bevestigd. Dit is het geval als het rode lampje nog blijft branden. Direct na de uitschakeling verschijnt achtereenvolgens in het display:

– ‘’Bevest alrm in gebied1’’
– ‘’INFO Uitsch. Is bevest’’
– ‘’In fout syst, Onbevestigd >2<’’

Druk herhaaldelijk op de toets   tot het display weergeeft:

– ‘’INFO Alle bevestigd’’

Wanneer u langer wacht met bevestigen, kunt u bovenstaande stap pas uitvoeren bij de inschakeling, schakel op de normale manier in, bevestig de alarmen als hierboven, hierna schakelt het systeem direct in.

OVERBRUGGEN VAN EEN ZONE?

Kunt u om de een of andere reden het alarmsysteem niet inschakelen, dan kunt u deze optie gebruiken, maar het verstandigste is om het probleem te verhelpen.

Stap 1: Zorg dat het display op het beginscherm staat alvorens u gaat bedienen, dit kunt u doen door enkele malen op de (X/clear) te drukken.

Stap 2: Druk de toets (*Home) in gevolgd door uw CODE en daarna op de toets (ENTER#).  Onderstaand display verschijnt:

‘’1>Ingang opties’’

‘’3 Toon Logboek’’

Stap 3: Toets nu de 1. Onderstaand display verschijnt:

1>Ing overbrug

——————-

Stap 4: Toets nu nogmaals de 1. Onderstaand display verschijnt:

‘’1>DC Entree’’

‘’Uit overbrug’’

Stap 5: Blader met behulp van de (pijltjes) toets naar de desbetreffende ingang toe en druk op (ENTER#) . Onderstaand display verschijnt:

‘’1>DC Entree’’

‘’>Uit overbrug<’’

Stap 6: Wijzig de status met behulp van de (pijltjes) toets van >uit overbrug< naar

overbrugd< en bevestig met de (ENTER#) toets.

Stap 7: Druk nu meerdere malen op de (X/Clear) toets om terug te keren naar de dag stand op het display:

”VBT”

MA 20 Jan 10:58

Stap 8: U kunt het systeem nu inschakelen, in het display verschijnt nog:

‘’WAARSCHUWING’’
‘’Overbr&geblok.’’

Stap 9: Bevestig met de (ENTER#) toets. Het systeem schakelt nu in.

*Na iedere uitschakeling zal de zone automatisch uit overbrugging gaan

PINCODE WIJZIGEN VAN GEBRUIKER?

Stap 1: Navigeer in het gebruikers menu naar pincode. Gebruik het menu om de PIN-code te wijzigen.

Stap 2: Voer uw pincode in. Uw display geeft het volgende aan:

1>PIN wijzigen
**********

Stap 3: Gebruik het menu om uw PIN-code te wijzigen.

Druk op Enter om een PIN-code in te voeren of te wijzigen. Om de PIN-code te bevestigen, druk nogmaals op Enter.

Let op: PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN-code kan niet meer dan aan ééngebruiker toegekend worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.

VOEDINGSFOUT EN ACCUSTORING?

Open het menu overbruggen om uw accu storing te verhelpen

Overbrugde ingangen en storingen

Indien er overbrugde storingen of ingangen aanwezig zijn, moet informatie

hieromtrent worden bevestigd.

WAARSCHUWING
Overbrugd

Alle overbrugde ingangen en storingen worden weergegeven:

Accu storing
Overbrugd

Stap 1. Druk op Enter om de waarschuwing te bevestigen. Hierna wordt de

inschakelprocedure voortgezet.

— of —

Stap 1: Annuleer de instelling met de knop Wissen. Nadat u hebt bepaald welke

ingangen zijn geactiveerd,

Stap 2: Controleer ingangen en los het probleem op.

Stap 3: Voer de inschakelprocedure opnieuw uit.

Let op: Als u de inschakeling niet annuleert, wordt na het oplossen van het probleem de inschakelprocedure automatisch voortgezet. Daardoor is het mogelijk dat u een alarm activeert, terwijl u naar de uitgang loopt na het sluiten van de ingang.

Wanneer een of meer ingangen zijn verstoord, wordt het volgende weergegeven:

1>Ingang 1 (accu)
Verstoord

Deze ingangen worden één voor één weergegeven.

Stap 1: Druk op de toetsen Omhoog en Omlaag om door de ingangen te lopen.

Stap 2: Druk op Enter om een ingang te overbruggen. De volgende bevestiging wordt getoond:

1>Ingang 1(accu)
Overbrugd

Stap 3: Als u geen rechten heeft om de geselecteerde ingang te overbruggen, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:

WAARSCHUWING
Geen toegang

Stap 4: Druk op Wissen om de programmering te verlatenATS 1135